top of page

Privacy policy

Hier vind je de privacyverklaring van Hylke Bos - Energiewerk & Coaching

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op  gegevens die worden verzameld via de website (www.hylkebos.com) of email.

 

De privacy verantwoordelijke van Hylke Bos - Energie werk & Coaching is Hylke Bos, hij is te bereiken via hylke@innervalue.net

Hij doet er alles aan om jouw privégegevens ook echt privé te houden.

 

Toepasselijkheid
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie die je aan Hylke Bos verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier op de website of via e-mail. Ik hecht groot belang aan de privacy van persoonsgegevens en ga daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met het behandelen en beschermen van je persoonsgegevens. Hierin wordt de AVG/GDPR gevolgd, de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden alleen gebruikt na persoonlijke toestemming, een overeenkomst of vanwege een wettelijke verplichting.

Voor het beantwoorden van vragen via de website zijn naam en e-mailadres noodzakelijk.

De verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de specifieke doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.

Persoonsgegevens worden nooit aan derden verkocht noch weggegeven tegen wederdiensten. Aan mij verstrekte persoonsgegevens blijven exclusief voor Hylke Bos - Energiewerk & Coaching.

Wanneer een vraag gesteld wordt die wellicht door een collega’s of sectorgenoten beantwoord moet worden, wordt van te voren toestemming gevraagd om e-mailadres en/of telefoonnummer door te geven aan de betreffende professional of organisatie.

Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard, met inachtneming van de wettelijke plicht van ondernemers. Naam en e-mailadressen verkregen via het contactformulier op de website worden niet opgeslagen in een database.

GDRP geeft de klant/opdrachtgever het recht om persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te blokkeren of te laten verwijderen binnen de regels van Nederlandse wetgeving. Neem contact op met hylke@innervalue.net als je hierover vragen hebt.

Er wordt alles aan gedaan om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal.

bottom of page